DORADZTWO FINANSOWE i KAPITAŁ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Pozyskiwanie finansowania

2

Doradztwo Finansowe

3

Projekty z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

4

Projekty realizowane w strukturze project finance

5

Refinansowanie długu korporacyjnego

6

Modelowanie finansowe

8

Negocjacje transakcji przy wykorzystaniu modeli finansowych

9

Strukturyzacje PPP

DORADZTWO FINANSOWE i POZYSKIWANIE FINANSOWANIA

Doradztwo finansowe i pozyskiwanie finansowania

Doradztwo finansowe w zakresie pozyskiwania finansowania dla projektów inwestycyjnych to specjalność zespołu Project Finance w dziale Doradztwa Transakcyjnego EY. Tworzą go eksperci ds. infrastruktury, finansowania inwestycji i partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Współpracujemy blisko z sektorem publicznym i prywatnym. Pomagamy naszym klientom budować wartość poprzez efektywne planowanie i wdrażanie projektów inwestycyjnych. Bierzemy udział w kluczowych projektach infrastrukturalnych na terenie całego kraju. Doradzamy między innymi przy budowie dróg, lotnisk i infrastruktury wodnej.

Nasi doradcy pomagają podejmować właściwe i przemyślane decyzje inwestycyjne dzięki znajomości specyfiki poszczególnych sektorów. Realizując projekty dla naszych klientów stosujemy multidyscyplinarne podejście. Nasi eksperci do spraw pozyskiwania finansowania blisko współpracują ze specjalistami ds. fuzji i przejęć, restrukturyzacji, nieruchomości, modelowania finansowego, podatków i księgowości.
Pozyskiwanie finansowania i doradztwo finansowe

Projekty, przy których realizacji doradzamy, uzyskują finansowanie z różnych źródeł, w tym krajowych banków komercyjnych i międzynarodowych instytucji finansowych. Wspieramy naszych klientów między innymi w:
• Pozyskaniu finansowania dłużnego w formie kredytów bankowych, pożyczek i obligacji,
• Pozyskaniu środków z funduszy UE,
• Projektach z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),
• Projektach realizowanych w strukturze project finance,
• Refinansowaniu długu korporacyjnego w ramach procesów restrukturyzacji.

Modelowanie finansowe

Tworzymy modele finansowe służące m.in. określeniu najefektywniejszych wariantów projektów inwestycyjnych, planowaniu i monitorowaniu pozyskania finansowania oraz innym celom zarządczym. Nasze kompetencje w obszarze modelowania finansowego obejmują aspekty operacyjne, finansowe, specyficzne kwestie rachunkowe, podatkowe i regulacyjne.

Negocjacje transakcji przy wykorzystaniu modeli finansowych

Budujemy kompleksowe modele finansowe, które pozwalają na przeanalizowanie wartości przedmiotu transakcji z różnych punktów widzenia (sprzedający/kupujący) przy zmieniających się parametrach finansowych i operacyjnych. Dbamy o to aby kupujący nie przepłacał, a sprzedający otrzymał godziwą cenę.

Strukturyzacje PPP

Doradzając od lat instytucjom publicznym zdobyliśmy bogate doświadczenie w zakresie efektywnej realizacji zadań publicznych polegających na współpracy podmiotów publicznych i prywatnych. Nasi eksperci przygotowali szczegółowe analizy efektywności takich przedsięwzięć i brali udział w procesie organizacji oraz określania zasad współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację projektów PPP.

  • Pozyskujemy finansowanie dłużne

  • Pozyskujemy środki z funduszy UE

  • Projekty z obszaru partnerstwa publiczno-prywatnego

  • Projekty w strukturze Project Finance

  • Refinansowanie długu korporacyjnego

501 631 626

Zadzwoń do nas, a my zajmiemy się twoją sprawą!

office@managementbsi.com

Napisz, a my skontaktujemy się z tobą!

Send us mail

© Copyright - BSI mangment