Doradztwo Biznesowe

Oferujemy pełne spektrum usług doradczych w zakresie administracji i zarządzania, aby poprawić efektywność firmy w różnych obszarach jej działalności.

ZAPEWNIAMY

 • Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów biznesowych,
 • Przygotowywanie analiz strategicznych, biznesplanów,
 • Badania rynku,
 • Tworzenie planów marketingowych,
 • Wspierać rozwój struktur organizacyjnych firm i grup firm,
 • Audyt zarządzania i marketingu,
 • Doradztwo IT i wsparcie IT,
 • Szkolenie pracowników, menedżerów coachingu, w tym szkolenie w zakresie NLP, przeznaczone w szczególności dla przedstawicieli handlowych, rekrutacja i selekcja pracowników,
 • opracowanie indywidualnych systemów motywacyjnych

KORZYŚCI

 • Poprawa wyników finansowych firmy poprzez zwiększenie sprzedaży na innych rynkach,
 • Minimalizacja kosztów zarządzania produktami na nowych rynkach,
 • Minimalizowanie ryzyka w pozyskiwaniu partnerów,
 • Dostęp do najlepszych specjalistów zapewnia najwyższe standardy obsługi,
 • Poufność, uczciwość i wysoka jakość usług.