Doradztwo Finansowe

Do rozwoju każdej firmy wymagany jest kapitał. BSI zapewnia pomoc w uzyskiwaniu dotacji i subwencji na rozwój firmy.
Biorąc pod uwagę, jak ważny w każdym rodzaju działalności jest kapitał zaangażowany w rozwój firmy, BSI obiecał wybór optymalnej struktury i źródeł finansowania dla wszystkich swoich klientów. Zajmujemy się zarówno minimalizacją obciążeń prawa publicznego, jak i wyborem najtańszych metod pozyskiwania kapitału.

GWARANTUJEMY

 • doradztwo w zakresie wyboru ofert firmy finansowej lub projektu inwestycyjnego – doradztwo kredytowe, leasing;
 • wsparcie w ofercie na New Connect emisja obligacji na rynku Catalyst;
 • pozyskiwanie profesjonalnych inwestorów w ramach funduszy kapitału zalążkowego, kapitału podwyższonego ryzyka,
 • funduszy private equity i dużych inwestorów prywatnych;
 • kompleksowe wsparcie procesu uzyskiwania dotacji unijnych od konsultacji i analizy możliwości otrzymania dotacji
 • unijnych, poprzez przygotowanie kompletnych dokumentów aplikacyjnych (w tym wniosków o dotacje unijne, biznes planów, studiów wykonalności)
 • Dzięki znajomości prawa i podatków pomóż obniżyć podatek dochodowy od osób fizycznych, a także chronić majątek osobisty w zasięgu wierzycieli.

KORZYŚCI

 • Minimalizując ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej
 • Optymalizacja kosztów prowadzenia biznesu i projektu
 • Stosowanie bezpiecznych i sprawdzonych rozwiązań
 • Wsparcie na każdym etapie firmy
 • Gwarantuje stosowanie najbardziej efektywnych metod zarządzania prawami autorskimi