1
2
3
4
5
6
1

Zarządzanie majątkiem i inwestycjami

2

Bieżąca sprawozdawczość i nadzór właścicielski

3

Strategia rozwoju

4

Międzypokoleniowy transfer majątku

5

Księgowość i podatki

6

Wsparcie dyrektora finansowego

FAMILY OFFICE

Usługa Family Office jest dedykowana osobom zamożnym i ich rodzinom. Konieczność zapewnienia opieki rodzinie oraz bezpieczeństwa jej majątku wynika z faktu, że majątek rodzinny powiększający się z pokolenia na pokolenie wymaga z czasem bardzo dużych nakładów pracy oraz wiedzy, zarówno po to, aby go pomnażać, ale również, aby go utrzymać.

Ta specjalistyczna wiedza jest dziś rozproszona pomiędzy szereg różnych podmiotów:

firm księgowych,

prawnych oraz

doradców inwestycyjnych.

Family Office w swoim założeniu skupia w sobie pełen zakres niezbędnej wiedzy pozwalającej na świadczenie skoordynowanych i kompleksowych usług doradczych w obszarze zarządzania majątkami rodzinnymi.

Usługa Family Office jest dedykowana osobom zamożnym i ich rodzinom. Konieczność zapewnienia opieki rodzinie oraz bezpieczeństwa jej majątku wynika z faktu, że majątek rodzinny powiększający się z pokolenia na pokolenie wymaga z czasem bardzo dużych nakładów pracy oraz wiedzy, zarówno po to, aby go pomnażać, ale również, aby go utrzymać.

Ta specjalistyczna wiedza jest dziś rozproszona pomiędzy szereg różnych podmiotów:

firm księgowych,

prawnych oraz

doradców inwestycyjnych.

Dzięki koncentracji i koordynacji szeregu usług doradczych (prawnych, podatkowych, doradztwa finansowego, zarzadzania nieruchomościami etc) w jednym miejscu,
Klient zyskuje pełen nadzór nad szeregiem spraw, które powierzone kilku różnym podmiotom są rozproszone, często wzajemnie nie powiązane i kosztochłonne.

Family Office możemy również traktować jako profesjonalny sekretariat, który profesjonalnie prowadzi wszelkie sprawy – od wykonania obowiązków dewizowych związanych z posiadanymi inwestycjami poza granicami Polski aż po terminowe płacenie prywatnych rachunków i opłat.

Zdarza się, że stoimy przed niestandardowym zadaniem, np:

  • Zakupić nieruchomość na innym kontynencie,
  • Zakupić pakiet akcji zagranicznej spółki,
  • Zaplanować i przeprowadzić plan inwestycyjny związany z przejęciem zagranicznej spółki,
  • Zorganizować transfer całości lub części majątku,
  • Sprzedać lub zoptymalizować podjęte wcześniej inwestycje zagraniczne

Family Office posiada potencjał i umiejętność sprostania takim zadaniom poprzez znalezienie ekspertów i samodzielną koordynację niestandardowego projektu dla swojego Klienta.

Send us mail

© Copyright - BSI mangment